Businessman shaking hands with a colleague in the office
Couple with realtor signing mortgage contract

SELGE SELV?


Å selge bolig er noe de fleste av oss gjør noen få ganger i livet - og dette er ikke alltid like lett.

I dag er det vanlig å bruke eiendomsmegler ved salg av egen bolig, da disse fremstår som dyktige selgere som ofte tilbyr et godt produkt for deg som skal selge bolig. Imidlertid kan kostnadene ved å benytte disse tjenestene for mange fremstå som høye, og derfor ser vi at markedet blir mer oppmerksom på muligheten ved å selge selv.

Det finnes det flere aktører som oppgjørsselskaper og advokater som bistår med det formelle i eiendomstransaksjonen.


Gjennomgang og kvalitetssikring av dokumenter er en del av vår kompetanse og hverdag, bl.a. fordi verdien av boligen ikke kan settes før alle opplysninger foreligger. Vi har også inngående kunnskap om det byggetekniske og er dessuten en uavhengig fagperson. 

Vi kan ikke hjelpe deg med selve salget, men Rapport for Boligsalg trenger du nok uansett om du skal bruke megler eller selge selv