PS_Takstmann

Rapport for Boligsalg.


Hva er egentlig en Rapport for Boligsalg?

En Rapport for Boligsalg gir en beskrivelse og vurdering av bygningsdeler og byggtekniske løsninger som vi har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. Rapporten gir systematisk og grundig informasjon om de viktigste forholdene ved en bolig. Rapporten har et sammendrag med oversikt over de viktigste forholdene ved boligen, hytta, leiligheten osv, og en hoveddel der alle kontrollpunkter fremgår. Rapport for Boligsalg er et produkt som i bygger på kvalifisert skjønn og 42 års erfaring.


Hvorfor Rapport for Boligsalg:

Med en slik rapport får både selger og kjøper en tryggere bolighandel. Skal du selge bolig bør du få utarbeidet en rapport fordi det å kunne fremlegge en grundig tilstandsrapport av boligen vil ikke bare være en trygghet for kjøper, men også for deg som selger. Ved å gi god og utfyllende informasjon kan misforståelser unngås og konflikter forebygges. Rapporten gir kjøper realistiske forventninger til boligen, og kan spare deg som selger for ubehagelige overraskelser etter at salget er gjennomført. 


Hva kontrolleres?

  • Boligens bygningsdeler beskrives og gis tilstandsvurdering
  • Det gis vurderinger på gjenstående brukstid på alle bygnngsdeler 
  • Det gis vurdering av nødevendige påkostninger og prisetimat på dette.
  • Arealmåling
  • Fuktmåling på utsatte steder
  • Enkel vurdering av elektrisk anlegg.
  • Kontroll av godkjente byggetegninger, dokumentasjon av arbeider som er utført på boligen, samt egenerklæring fra eier.

 

Som en av KUN ca 200 takstmenn i Norge, er vi Veritas Sertifisert for boligsalgsrapportering iht Setas faglige rammeverk.

Be om Veritas sertifisert takstmann når du skal kjøpe eller selge bolig!