kontroll
Mid section of man calculating bills on mobile phone
ferigstakst
27777267-huiszoeking

VERDITAKST


Verditakst er ett eget produkt - og brukes gjerne i kombinasjon med en tilstandsrapport.

Verditakst blir utarbeidet på grunnlag av befaring. Under befaringen foretar vi en oppmåling av arealer og vi foretar en enkel kontroll av objektet.

Rapporten egner seg ikke til bruk ved omsetning av eiendommer, men den egner seg godt ved refinansiering, arv og skiftesaker osv.


Taksten inneholder en enkel teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en tilstandsrapport.

Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon, osv.