Mid section of man calculating bills on mobile phone
ferigstakst
infra
24373-6-engineer-image

VEDLIKEHOLDSPLANER


"Vedlikeholdsplanen gjør livet mer behagelig"


Våre vedlikeholdsplaner inneholder:

  • Oversikt over hva vedlikeholdet koster

  • Budsjett og tidsplan for det forebyggende vedlikeholdet

  • Plan for gjennomføring av vedlikeholdstiltak


Uten en god plan, øker risikoen for at du må drive med «brannslukking». Krisehåndtering av situasjoner som har kommet ut av kontroll er sjeldent lønnsomt. Ikke minst skaper slike situasjoner fort dårlig stemning i heimen.

Med en god vedlikeholdsplan får man bedre kontroll på kostnader, og det blir enklere å ta oppgavene litt etter litt i stedet for store og dyre skippertaksprosjekter. En annen positiv effekt av vedlikeholdsplanlegging, er at man får et tydeligere bilde av hvilken kompetanse man trenger å hente inn til å utføre vedlikeholdsarbeid.