DSC01463
DSC02106
DSC02052
DSC02054
DSC02052
DSC02054
DSC03933

UAVHENGIG KONTROLL


På all søknadspliktig bygging skal det gjennomføres uavhengig kontroll. Dette gjelder fuktsikring ved bygging av våtrom i boliger og med lufttetthet i nye boliger.

Det samme gjelder for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring, herunder utforming av viktige løsninger, at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag innenfor kontrollområdet. Undervei i byggingen skal vi kontrollere at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget, det som var planlagt.

 

Ansvar:

Tiltakshaver har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll.


Kontakt oss, vi har effektive systemer for uavhengig kontroll.