DSC07515
01_135580-30
32_135580-30
DSC07506
SAM_9028
tg

TILSTANDSRAPPORT


Tilstandsrapport kan som utgangspunkt brukes på alle typer bygg.


Målet med rapporten er å skape trygghet og få en oversikt over tilstanden på bygget. Det er f.eks alltid i alle parters interesse å ha en felles forståelse for tilstanden av bygget ved ett salg. Tilstandsrapport er mest brukt i forbindelse med salg, men brukes også på f.eks på næringsbygg og på fellesdeler på borettslag og sameier.


Skal du selge, blir det spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.

Skal du bruke rapporten for å utarbeide en vedlikeholdplan, er det vesentlig med levetid og prioriteringer osv.


Takstmannen vil gjennomgå hele bygget etter en detaljert sjekkliste som er utarbeidet gjennom 28 års erfaringer og mer enn 1.800 sjekkpunkt.


Rapporten er et verktøy som synliggjøres hvilke tiltak som må forventes.

 

Lett - leste rapporter med minst mulig bruk av faguttrykk, skrevet på norsk. Konsekvensen av eventuelle feil blir spesielt kommentert.