Tomtevurdering
tomt
boklok

TAKSERING AV TOMT mv


Det er mange forhold man skal ivareta ved en vurdering av en tomt.

Våre systemer og rapporter har vært i bruk i mer en 25 år og er velprøvde bla. i retten. Rapportene egner seg også meget godt ved vurderinger av festetomter.


Tomtevurdering gir uttrykk for hva som kan forventes for tomten etter vurdering av tomtens beliggenhet, beskaffenhet, egenskaper og reguleringsmessige forhold. I tillegg vurderes området, miljø og tilgjengelighet.


Verdifastsettelse av tomter avhenger av bruksformål, beliggenhet, utbyggingspotensiale og forventet avkastning.

En rapport inneholder f.eks tomteverdi, råtomtens markedsverdi, informasjon om ulike kostnader for opparbeidelse av tekniske anlegg, tilknytningsavgifter for vann / avløp, miljømessige forhold, osv.

 

Innunder tomtetaksering vurder vi også festetomter for innløsning.