kontroll
hjelp
boklok

OVERTAKELSE AV NY ELLER BRUKT BOLIG


Å søke bistand ved overtakelse av nye eller brukte boliger har etter hvert blitt en selvfølge. Godt for kjøper, men også en stor fordel for selger.


Ved overtakelse av nybygg vil det være teknisk forskrift og avtalte kontrakter som setter standarden. For overtakelse av brukte boliger vil det være andre regler som gjelder. Det avgjørende her er om boligen er i overensstemmelse med de opplysninger som er gitt i prospekt og annen dokumentasjon som var tilgjengelig når tilbud ble gitt. Eller om det finnes deler i boligen som er fornyet og som må betraktes som nytt med hertil samme forventede sluttførsel som nytt.

Be om hjelp ved overtakelse, vi har rutiner og lang erfaring i dette.