kontroll
Mid section of man calculating bills on mobile phone
24373-6-engineer-image

OPPFØLGING AV BYGGEPROSJEKT


Långivere forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån (byggelån) i byggetiden. Utbetalingene (den økonomiske belastningen) i prosjektet må samsvare med de verdier som til enhver tid er tilført på eiendommen.

Kontrollen som vi utfører har til hensikt å unngå «overbelastning» på eiendommen, kort og godt at det ikke faktureres for mer enn det som er tilført av verdier. Ved f.eks. problemer (insolvens) til leverandør er dette svært viktig.

Vi gjennomfører befaringer etter en gitt fremdrift, gjerne i forhold til betalingsintervaller.

Rapporten leveres på våre standardiserte maler og rapporteres til byggherre og långiver.


Vi kan også hjelpe deg med:

Gjennomgang av byggebudsjett og avregning og oppfølging av byggebudsjett i byggeperioden.

Teknsik kontroll (3.-parts kontroll) i hele byggeperioden.


Våre systemer er testet gjennom snart 40 år!