Ocala-apartments-for-rent
pic_973_bg

MARKEDSLEIE


Markedsverdi er egnet ved vurdering av verdien av eierskapet til en eiendom, mens markedsleie er egnet ved vurdering av beløpet som kan forventes å bli betalt i leie for en eiendom.

Eiendomsmarkedet er et marked der fast eiendom ikke bare kjøpes, men også leies.


Markedsleie defineres slik; "Det estimerte beløpet som eiendommen på tidspunktet for verdsettingen vil kunne leies ut for, på vilkår som er fastsatt i en faktisk eller antatt leieavtale, i en transaksjon på armlengdes avstand mellom en villig utleier og en villig leietaker

etter korrekt markedsføring, der hver av partene har vært velinformert og har

handlet med forsiktighet og uten tvang.”

 

Trenger du hjelp til vurdering av markedsleien på din eiendom, kontakt oss.