DSC07506
mugg2
Kondens-på-glass
DSC07515
Innertak-350x200


Har du ett fuktproblem?


Det er ikke uvanlig at vi registrerer problemer med fukt i boliger.

Fuktskader oppstår vanligst i innredete kjellere, krypkjellere og på bad. Loft er også ofte eksponert for fuktskader. Fuktbelastningen gir vekstgrunnlag for muggsopp, som gir dårlig inneklima, og fukt bryter ned materialer (råteskade) og kan føre til utvikling av hussopp, blant annet muggsopp.

Symptomer på fukt kan være kjellerlukt, saltutslag, krypdyr, edderkopper, biller, maur og stripet borebille - osv. Det er mange indikasjoner på ett fuktproblem, men man må vite hva man skal se etter.


Årsakene til fuktskader er ofte vanninnsig, og de oppstår stort sett i lukkede konstruksjoner. De er derfor ofte vanskelig å oppdage, og dette skjer som regel tilfeldig. Eksempler på hvordan du merker en fuktskade kan for eksempel være ved mugglukt, du føler deg mer syk, det dukker opp maur på «feil» årstider eller du kan merker svikt i gulv osv.

-Fuktskader kan også oppstå som følge av for dårlig ventilasjon i huset. Da kan vanndamp føre til kondensering på steder som du ikke ser, for eksempel bak møbler som står mot kalde yttervegger og i vinduskarmer. Over tid fører dette til muggsoppskader, som gjør inneklimaet dårlig.


Det er viktig å skille mellom vann- og fuktskader.

Vannskader skjer ved plutselig og uforutsett utstrømming av vann. Slike skader oppdages raskt og blir ofte godt håndtert.

Fuktskader opptrer ved mindre synlige fuktbelastninger, gjerne over tid. Selv om fuktskadene oppleves som plutselige og overraskende for huseieren, er de som regel forutsigbare og mulige å oppdage ved en kontroll.


Vi har kompetanse og utstyr til å kontrollere alle typer konstruksjoner i boligen.

Fuktskader fører med seg mange forskjellige problemer. Helseproblemer, bygningsskader, farge- og materialforandringer, etc. Det er derfor viktig å klarlegge årsakssammenhengen i hvert enkelt tilfelle for å kunne løse fuktproblemet effektivt.

 

En fuktskade kan se enkel og åpenbar ut. Fuktskader ved gulvet i en kjeller kan gjerne være en feil på dreneringen, men problemet kan også faktisk skyldes en lekkasje fra taket eller et vindusbeslag.

 

Det er enkelt å bestille en rask undersøkelse da denne ofte er billigere. En enkel undersøkelse kan godt være riktig i mange sammenhenger, men på sikt kan en slik strategi bli betydelig dyrere fordi det er foretatt feil utbedring av problemet – og kanskje er ikke den egentlige feilen lokalisert i det hele tatt. Det blir kanskje også litt feil og skifte drenering pga en feil kobling i ett nedløpsrør?

 

Vi har 42 års erfaring på dette feltet.