hqdefault
forhtakst

FORHÅNDSTAKST


Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en bygning (eller del av en bygning - tilbygg f.eks) som er planlagt oppført. Eksempelvis kan banken din være ute etter verdien ved det ferdigstilte prosjektet.


I vår vurdering går vi grundig gjennom dine planer og bruker våre egne beregninger for å kontrollere budsjettet (trygghet med en kontroll av kalkylen fra ett annet system enn de som kanskje har gitt deg tilbudet). Vi går også gjennom dine tilbud og passer på at alt er med. Ingenting er kjedeligere enn å få en overraskelse underveis i byggingen på detaljer som kan være utelatt. Ekspempelvis: Dreneringen, er den medtatt av hovedetntreprenør eller en sideentreprenør. Er det en sideentreprenør, hvem er det - er det murere eller maskinentreprenør - eller er det forutsatt at du skal ordne dette selv? Tenk også gjennom stikkledninger, tilførsel for tele og el osv- osv. Vi har systemer for dette.