24373-6-engineer-image
27777267-huiszoeking
bakgrunn

BYGGTEGNINGER


Skal du bygge på - eller trenger du nye tegninger av din bolig.Vi kan hjelpe deg. Gjennom mer enn 40 års erfaring har vi opparbeidet oss kompetanse på dette. Snakk med oss som vet hvilke feil som skjer etterat garantitider er utløpt....

Et godt tegningsgrunnlag er kanskje den viktigste faktoren i planleggingen av et byggeprosjekt. Alle tegninger som leveres av oss leveres også med en 3D modell av bygget. Dette gjør at du mye lettere ser hvordan prosjektet blir i det virkelige livet.

Med gode og riktige tegninger sparer man tid i planleggingen og man unngår i stor grad byggefeil og «nødløsninger». Dette betyr at både tid og penger spares.


Vi kan også levere planskisser i forbindelse med takstoppdrag. Det understrekes at dette ikke er komplette tegninger, men enkle skisser utarbeidet på grunnlag av målinger utført på stedet.