Bjørn Amundsen er bla. tilsluttet / sertifisert / godkjent:

Om oss


Bygningssakkyndig / Takstingeniør Bjørn Amundsen har 40 års erfaring fra byggebransjen og utfører i dag de fleste takseringstjenester for fast eiendom

men mer og mer av vår hverdag består av rådgivning.

Bjørn Amundsen

tlf 930 43538

mail: bjorn@inspekta.no

Lang erfaring kjennetegner oss - 40 år i bygg og bolig bransjen i 2020.


Mer enn 15.000 rapporter har vi levert, og vi har opparbeidet oss en bred komptetanse. Bl.a. var vi blant de 20 første kontrollørene i Norge som utførte tetthetskontroller med Blowerdoor tidlig på 2000 tallet.


28 år som takstingeniør / byggningssakkyndig.


Veritas sertifisert (DnV-GL) siden 2006.


Vi er medlemmer av Sammhällsbyggarna i Sverige.

 

Vi har kompetanse på byggtermografi og har utført mer enn 1000 byggkontroller med termokamera. Da lærer man litt..

 

Vi er sertifisert våtromskontrollør etter BVN –modul C siden 2006.

 

Foreleser ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for økonomi og ledelsefag, eiendomsmegling, byggesaksbehandling og taksering siden 2011.

 

Tidligere  faglærer og foreleser bla. ved tilstandslinja for NEAK (Norges Eiendomsakademi).

 

Tidligere sensor ved Høyskolen i Østfold på tilstands - linja.

 

Tidligere fagkyndig medlem i ankenemda for skattesaker i Ringsaker kommune.

Takstkontoret som har valgt og bli 100% uavhengig


Etter 27 år som NBT/NTF (i dag NT) medlem, valgte vi fom 2019 å si opp vårt medlemsskap i den største takstoranisasjonen i Norge. Hovedårsaken til dette er at vi mener at bransjen i dag styres i alt for stor grad etter kommersielle interesser.  Vi har også tatt inn over oss at takstbransjen er i en stor endring.


Vi er Partner i Inspekta, medlem av NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon og Sammhällsbyggarna (Sverige) og vi har kompetansesertifikat fra DnV - GL. Vi er godkjent våtromsbedrift og Level 1 Termografør.

Vi har strengere instrukser enn de fleste i vår bransje i dag, bl.a:  


Vi har ingen eierskap i kommersielle aktører.

Våre systemer og vår «verktøykasse» er vår eiendom og de opplysninger du gir til oss, blir hos oss, og ditt navn og din eiendom deles ikke med andre teknologiplattformer.

 

Våre systemer er også oppdaterte til enhver tid, vi styrer alt selv og oppdaterer skjema og system kontinuerlig.


Kvalitetssikringssystem som oppdateres kontinuerlig.

  

Verdien av en uavhengig takstmann er å ha noen som kan se ting fra utsiden  - uten å være bundet av avtaler - og kan utføre en rapport som er tilpasset dine behov - ikke ett standardsystem og komersielle interresser.