Om oss


Takstmann Bjørn Amundsen har 40 års erfaring fra byggebransjen og utfører i dag de fleste takseringstjenester for fast eiendom

men mer og mer av vår hverdag består av rådgivning.

 

Bjørn Amundsen

tlf 930 43538

mail: bjorn@inspekta.no

Lang erfaring kjennetegner oss - 40 år i bygg og bolig bransjen i 2020.


Mer enn 15.000 rapporter har vi levert, og vi har opparbeidet oss en bred komptetanse. Bl.a. var vi blant de 20 første kontrollørene i Norge som utførte tetthetskontroller med Blowerdoor tidlig på 2000 tallet.


28 år som takstmann.


Veritas sertifisert (DnV-GL) siden 2006.


Vi er medlemmer av Sammhällsbyggarna i Sverige.

 

Vi har kompetanse på byggtermografi og har utført mer enn 1000 byggkontroller med termokamera. Da lærer man litt..

 

Vi er sertifisert våtromskontrollør etter BVN –modul C siden 2006.

 

Foreleser ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for økonomi og ledelsefag, eiendomsmegling, byggesaksbehandling og taksering siden 2011.

 

Tidligere  faglærer og foreleser bla. ved tilstandslinja for NEAK (Norges Eiendomsakademi).

 

Tidligere sensor ved Høyskolen i Østfold på tilstands - linja.

 

Tidligere fagkyndig medlem i ankenemda for skattesaker i Ringsaker kommune.

Takstkontoret som har valgt og bli 100% uavhengig


Etter 27 år som NBT/NTF (i dag NT) medlem, valgte vi fom 2019 å si opp vårt medlemsskap i den største takstoranisasjonen i Norge. Hovedårsaken til dette er at vi mener at det i dag styres i alt for stor grad etter kommersielle interesser, og vi er skuffet over bransjeorganisasjonene for takstmenn som ikke tar situasjonen med uavhengig takstvurdering alvorlig nok (les mer i avsnittet under her).Vi har også tatt inn over oss at takstbransjen er i en stor endring.


Vi er Partner i Inspekta, medlem av NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon og Sammhällsbyggarna (Sverige) og vi har kompetansesertifikat fra DnV - GL.

Vi har strengere instrukser enn de fleste i vår bransje i dag, bl.a:  


Vi har ingen eierskap i kommersielle aktører.

Våre systemer og vår «verktøykasse» er vår eiendom og de opplysninger du gir til oss, blir hos oss, og ditt navn og din eiendom deles ikke med andre teknologiplattformer.

 

Våre systemer er også oppdaterte til enhver tid, vi styrer alt selv og oppdaterer skjema og system kontinuerlig.


Kvalitetssikringssystem som oppdateres kontinuerlig.

  

Verdien av en uavhengig takstmann er å ha noen som kan se ting fra utsiden  - uten å være bundet av avtaler - og kan utføre en rapport som er tilpasset dine behov - ikke ett standardsystem og komersielle interresser.

  

Bjørn Amundsen er bla. tilsluttet:

Vi forstår dine behov

Noen tanker om taksering i Norge - og vår kjepphest...

Norge er medlem av EØS, men følger vi EUs direktiver?


Den europeiske EVS-standarden (European Valuation Standards) blir i EUs forbrukerkredittdirektiv spesielt omtalt som pålitelig ved taksering av boligeiendommer for låneformål. Den er dessuten gitt forrang over alle andre standarder i Den europeiske sentralbankens håndbok i gjennomgang av bankenes eiendeler.

I Norge har EVS-standarden blitt møtt med skepsis fra finansbransjen og på politisk hold.


Finans Norge får desverre støtte fra finansminister Siv Jensen i at norske banker har gode nok data for å verdivurdere eiendom. Forslaget fra det europeiske finanstilsynet (EBA) om å innføre manuell taksering av boliger for at bankene skal kunne gi eller refinansiere boliglån, er ikke relevant for Norge iflg bla. Siv Jensen.


(ref: https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2019/10/siv-jensen-mener-norske-banker-har-gode-nok-data-for-taksering-av-eiendom/ )


Dobbeltroller?

Noen vil hevde at finansbransjen (inkl. eiendomsmeglere) etter dette får en uheldig dobbeltrolle. Dette fordi rentebetingelser i banker, provisjon ved ett salg osv, også settes av de samme aktørene.


Er Norge på ville veier - og hvorfor har Den europeiske sentralbanken sett dette og allikevel velger Norge å lukke øynene?

En farlig utvikling som går ut over enkeltpersoner?


Vi har personlig erfaring fra mer enn 20 år med rapporter for Namsfogden. Vi møter dessverre alt for ofte problemstillingen med at enkeltmennesker kan havne ut i ett stort økonomisk problem pga av at deres eiendom er feilvurdert og gjerne er over-beheftet.


Det er en farlig utvikling - og dessverre så har oppdragsmengden fra Namsfogden økt betydelig for oss de siste årene.


​Når alt stort sett går greit i Norge kan betydningen av å sikre uavhengige vurderinger lett bli undervurdert og dette kan gå ut over enkeltmennesker.


Dessverre så oppfatter vi det slik at det er resultatet på bunnlinjen for finansinstitusjonene som har størst fokus, ikke enkeltmennesket. Vi vet ikke, men vi antar at de fleste banker og finansinstitusjoner budsjetterer med ett "svinn / tap" på utlån. Det "svinnet / tapet" kan være deg.... - og du kan havne i ett stort økonomisk problem pga feilvurderinger.


Det er jo meget betenkelig at tilstanden får en underordnet verdi. Kjøper du en gammel kommode - eller en gammel bil, er det jo alltid ut fra tilstanden verdien settes. Uansett hva du kjøper ellers her i verden så har tilstanden betydning - men altså ikke på norske boliger, der bruker vi statistikk?


Tror noen virkelig at finansbransjen, meglere, bankansatte eller politikkerer klarer å vurdere f.eks konsekvensen av en lekkasje i ett tak?


​Vi mener at det er uetisk og uforsvarlig å overlate menneskers største verdier, som en eiendom ofte er, til ett statistisk system styrt av mennesker uten teknisk innsikt. Vi mener at E-takster kan brukes som et korrektiv, men aldri dit vi er i ferd med å komme; at alt overlates til mennesker uten teknisk innsikt.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler.

Godta