TilstandsrapportFølg rådene fra forbrukerrådetVi anbefaler at du følger rådene fra bla forbrukerrådet: http://www.forbrukerradet.no

 
Tilstandsrapport

Tilstandsrapport kan som utgangspunkt brukes på alle typer boliger og fritidsboliger.

Målet med rapporten er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet.


Det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.

Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste som er utarbeidet gjennom 26 års erfaringer og mer enn 800 sjekkpunkt.

Rapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger, den synliggjøres hvilke tiltak som må forventes.


KORT OM UNDERSØKELSEN VI KAN GJØRE FOR DEG:

Vi kan sjekke alle arbeider som er utført på eiendommen blant annet for å avdekke egeninnsats eller ufaglært utførelse da dette utgjør en risiko for konstruksjonsfeil.

Vi kan gjøre inngrep og kontrollerer i konstruksjoner som av erfaring er utsatt for fuktskader.

Vi måler skjevheter på alle plan.

Vi vurderer vannmengde på tappeutstyr i bad og kjøkken og om avløp tar unna tilført vannmengde

Rømningsvei, dagslysflate og takhøyde kan vurderes  ihht dagens forskriftskrav

Dokumentasjon: Tilgjengelig dokumentasjon gjennomgås.

Radon: Dokumentasjon av eventuelle målinger og eventuelle gjennomførte tiltak kan sjekkes.

Skredfare: Det sjekkes om boligen ligger innenfor et risikoområde.

Flom: Det sjekkes om boligen ligger i ett flomutsatt område.

Skorstein over tak sjekkes,

osv - osv.

Det benyttes tilstandsgrader med fargekoder for å angi eventuelle byggetekniske tilstandssvekkelser.