Taksering

Verditakst

Verditakst generelt.

Dette er en rapport Amundsen Byggtakst ikke påtar seg i forbindlese med omsetning av eiendom. Til den bruken er denne rapporten alt for enkel og vi fraråder på det sterkeste å bruke denne rapport typen.

Verditakst blir utarbeidet på grunnlag av befaring. Under befaringen foretar vi en oppmåling av boligens arealer og vi foretar en enkel kontroll av boligen.

Rapporten inneholder en begrenset beskrivelse av boligen, men det er i denne rapporten kun fokus på markedsprisen.  Det er meget viktig å merke seg at denne rapportformen IKKE er en tilstandsrapport. Rapporten egner seg derfor ikke til bruk ved omsetning av eiendommer, kun til enkle verdivurderinger som f.eks ved refinansiering mv.


Spesielt om Verditakst

 www.forbrukerradet.no

Uavhengighet

Enhver takstmann er underlagt strenge krav til uavhengighet. Taksten skal være upåvirket av partsinteresser. Honoraret skal være uten binding til takstens størrelse. Det tas kort og godt betalt for den tiden som går med til oppdraget. Kravet til habilitet er tilsvarende habilitetskrav som stilles til rettsvesenet, ref. Domstolloven.