Prisliste


PRISLISTE

AMUNDSEN BYGGTAKST AS

Gjelder fra 01.01.2019

Takstbestilling; ring 930 43538 eller mail; bjorn@inspekta.no


TILSTANDSRAPPORT                              Eks mva                    INKL mvaBOLIGER, REKKEHUS og LEILIGHETER

Rapport med arealmåing og verditakst:

Boliger,rekkehus og leiligheter,fast pris                  8.400                               kr 10.500

Leiligheter: unntak fra standard om vurdering av fellesdeler (fellesdeler blir ikke kontollert og vurdert)


HYTTER / FRITIDSBOLIGER

Hytter uten innlagt vann /avløp                               7.500                               kr 9.375

Høystandardhytter med innlagt vann /avløp           8.400                               kr 10.500   


       


VERDITAKST (enkel vurdering, anbefales ikke ved salg !)


Enebolig, rekkehus, leilighter og hytter mv                          6.800,-                                kr 8.500,-


ANNET


Timepriser                                                                             960.-                                 kr  1.200,-Kjøring pr km tilkommer med kr 7,-. Event innhenting av ubekreftet grunnboksutskift (bygg delen), kr 650 ,-


Merk; Innhenting av dokumenter er forutsatt utført av eier / oppdragsgiver og skal foreligge før befaring.

Event. utgifter vedr. dette og andre utgifter kommer i tillegg