Energimerking

Alle boliger som skal selges eller leies ut skal være energimerket.
Det er eier av boligen som har ansvaret for å gjennomføreenergimerkingen. Hvis boligen markedsføres gjennom megler,skal det komme  frem hvilken karakter boligen har fått. Energiattesten skal væreen del av markedsføringen. Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg eller leie av boligen eller bygningen blir inngått. Attesten kan samtidig gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstandboligen er i. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som bor der bruker boligen.

Vi kan utføre energimerkingen for deg som en del av taksten eller tilstandsrapporten.