Byggtermografi

BYGGTERMOGRAFIByggtermografi  - den komplette kontrollen.

Vår komplett byggtermografi - rapport inkludere også en full tilstandsrapport.

Dessverre så finner vi alt for mye slurv og feil på hus hver eneste gang vi kontrollerer en bolig. Dette har ofte store konsekvenser for både miljø og kostnader ved f.eks oppvarming av boligen, skader i form av fukt osv..


Kravene i plan og bygningsloven er klare og udiskutable - lekkasjetallet må tilfredsstilles.


Dette er gjerne en meget omfattede kontroll som ofte medfører ett sted mellom 50 og 100 termografer. Vi kan dessverre ikke gi noen fast pris på denne kontrollen, be om tilbud.


Kun Byggtermografi:

Har du planer om å utbedre boligen din, eller opplever du at det er en utilsiktet trekk i boligen?

Kontakt oss, vi finnner løsningen på hva du bør gjøre i forhold til tetting og utberdinger mv, vi finner trekken og vi finner dårlig isolerte vegger mv.


I varmekameraet regnes varmestrålene om til temperaturer. Det krever lang trening for å kunne lese og tolke slike "bilder", det er derfor viktig at den som bruker metoden har god kjennskap til bla. varmelære og strålingsfysikk mv. gode byggtekniske kunnskaper er også en vesentlig forrutsetning!


Vi har kontrollert mer enn 500 boliger og har nå over 12 års praksis,sertifisert siden 2006


Utsyret er ufarlig i bruk, det registrerer kun elektromagnetisk stråling i det infrarøde spekteret.

Vi benytter utstyr med en målenøyaktighet ned til 0,1 °C og med et måleområde fra ca –40 °C til ca 1500 °C.

Utstyret opererer helt i det infrarøde området i det elektromagnetiske spektrum, fra ca 8 - 14 µm


 Byggtermografering brukes blant annet ved:

  • Kontroll av nye bygg før overlevering
  • Kjøp og salg av brukt bolig
  • Enøk-tiltak
  • Oppussing
  • Etterisolering

Byggtermografering brukes blant annet ved:

Kvalitetskontroll av nye bygg før overlevering

Kjøp og salg av brukt bolig

Enøk-tiltak

Oppussing

Etterisolering